Alternativ behandling er eit samleomgrep for godt over 100 forskjellige behandlingsmetodar.

Homeopati og akupunktur er kanskje dei mest kjende og utbreidde i Norge.

Til forskjell frå vestleg medisin, er alternativ medisin ofte basert på tradisjonell urmedisin.

Det er berre helsepersonell med autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som har rett til å bruke ei slik yrkesnemning.

På søre Sunnmøre er det over 20 som driv med ulike formar for alternativ behandling. Møt nokre av dei i dette videoinnslaget.

Sjå reportasjen i videovindauget!

Saka er eit samarbeid mellom smp.no og journalistutdanninga i Volda

Healar Gullvald Kløvning frå Volda fortel om si måte å ta imot menneske på. Foto: Nærnett