Ligger du og «sinker» i venstre kjørefelt på motorveien, kan du bli anmeldt

foto