Elbiler utstyres med kunstig lyd: – Prøver å gjøre elbiler til et problem

foto