Kjøring på rødt lys, manglende bilbelte og kjøring i kollektivfelt. Så mye koster det deg å bryte de ulike trafikkreglene.

foto