Bli igjen i Toledo etter at hordene av dagstu­rister har dratt

foto