foto
Det er lite vann i Verdanson-kanalen store deler av året, men den er fylt til bredden med gatekunst. Foto: Lisa Ekli

Fargefest i Montpellier