- Mange flypassasjerer får ikke det de har krav på