På dette hotellet er det bare plass til to personer: – Hygge er det en skal sitte igjen med etterpå.