«Siffen» - slik den kan bli

Det er ingen tvil om at SIF stadion på Tueneset i Ålesund er beliggende på noe av det mest naturskjønne og uberørte område man kan tenke seg.

Modellbyggeren Rune Nistad med sin modell over hvordan et framtidig SIF stadion kan bli seende ut om en del år. Nistad er arkitektstudent i Oslo, og ålesundsgutt fra Bogneset.   Foto: Alexander Worren

Det er viktig at vi har vyer for en videreutvikling av anlegget.

Jan Erik Syversen

Nye SIF arena Slik kan SIF stadion gjenoppstå som SIF Arena - helt eller delvis. Arkitektstudent Rune Nistads modell har følgende elementer i seg: Nr 1: SIFs eksisterende klubbhus. 2: Eksisterende garderobehus. 3: Mulig flerbrukshall. 4: Garasje/lagerhus (under bygging). 5: Treningsfelt gress. 6: Mulig framtidig tribune med tak. 7: Hovedbane kunstgress. 8: Tak over deler av nåværende tribune. 9: Tribune med tak mot sør. 10: Utvidet parkeringsplass i samarbeid med Atlanterhavsparken akvarium. 11: Eksisterende veg vestover mot Atlanterhavsparken.   Foto: Alexander Worren

Fotball

Nå jobbes det også internt i klubben med planer om å forskjønne og fornye anlegget gradvis.

Flere elementer

Jan Erik Syversen er nestleder i SIF Fotball, og han er begeistret over den modellen som arkitektstudent Rune Nistad har utarbeidet. Nistad er selv ålesunder, fra Bogneset, og studerer nå ved arkitekt- og designhøyskolen i Oslo.

– Vi kaller dette prosjektet for «SIF Arena 2020», også for å vise at dette er framtidsvyer litt fram i tid. Men noe av det satser vi på vil komme på plass ganske så raskt, det som er mest nærliggende er å få tak over deler av hovedtribuna. Der er vi allerede godt i gang, forteller Syversen.

Må tenke tanken

– De øvrige prosjektene er ikke kostnadsberegnet foreløpig, men vi føler det er viktig at vi har vyer for en videreutvikling av anlegget. Vi må bare begynne et sted, og det er vi i ferd med å gjøre nå. Vi må tøre å tenke tanken på en ny SIF Arena, vi ønsker å være litt visjonære, og vi håper selvsagt at dette kan virke som en aha-opplevelse både for innbyggerne i ytre bydel og for næringslivet i området. For vi trenger samarbeidspartnere for å få til mye av dette, fastslår Jan Erik Syversen.