Krevjande tider i Hødd

Lik alle andre idrettslag prøver no Hødd å minske korona-verknadane så godt det lar gjere.

Kari Mette Sndgot fekk korona-pandemien rett i fanget som fersk fotball-leiar i Hødd. Ho og styret har måtte ta vanskelege avgjersler, men ho er trygg på at Hødd "står han av".   Foto: Hødd Fotball

Fotball

– Men alle i Hødd Fotball er no permitterte, dei aller fleste i hundre prosent. Vi har vald å behalde dagleg leiar Per Arve Moldskred og marknadstilsett Andre Gardshol i 40 prosents stilling, dei er altså 60 prosent permitterte, seier den ferske leiaren i Hødd Fotball, Kari Mette Sundgot.