Reagerer på hemmelig kultur

Det har oppstått en kultur i Ålesunds-politikken der noen snakker sammen, mener Grethe Westergaard Bjørlo, veteran i Arbeiderpartiet.
Ålesund

— Jeg trodde den tida da «noen snakket sammen» for å få det som de ville, var forbi. Det dummeste vi kan gjøre som politikere er å tro at vi kan holde slike ting hemmelig, sier Bjørlo. Som bystyremedlem for Arbeiderpartiet var hun en av de få kritiske røstene da politikerne før påske ble orientert om Knut Sjåstads øyeblikkelige avgang som rådmann. Både den gang, og i forbindelse med onsdagens konstituering av assisterende rådmann, mener Bjørlo at det er det politiske flertallet som har stått for regien. Går på tilliten — Flertallskonstellasjonen på høyresida er bemerkelsesverdig tause i dag. Jeg har sjelden opplevd mer talende taushet, utbrøt hun fra bystyrets talerstol, med adresse til Høyre, Tverrpolitisk liste og Fremskrittspartiet, da politikerne ble orientert om tidligere rådmann Knut Sjåstad hurtige avgang. — Vi står foran et kommunevalg til høsten. Tror du denne saken er med på å svekke tilliten til Ålesunds-politikerne? — Jeg forstår det dersom velgerne opplever håndteringen av denne saken som rotete og lite profesjonell. Det hele framstår som svært uryddig. Når saker håndteres på en så klønete måte, er det klart det går på tilliten løs, mener Bjørlo. Oppfattes lemfeldig Politikk handler om etikk og moral, mener hun. Når politikerne i Kommunalutvalget aksepterer at de har gjort et lovbrudd, kan det oppfattes som lemfeldig håndtering av lovverket. Da er det lett for folk flest å spørre «hva blir det neste lovbruddet?», frykter hun. I snart en mannsalder har Bjørlo satt sitt preg på politikken i Møre og Romsdal. Hun er og har vært medlem av Ålesund bystyre, formannskapet og fylkestinget, og har hatt posisjoner både som gruppeleder og fylkesordfører. Som bystyremedlem for Arbeiderpartiet er Bjørlo fortsatt en svært engasjert helsepolitiker i Ålesund. I tillegg sitter hun i sentrale tillitsverv i Kommunenes Sentralforbund (KS), hvor hun blant annet er med i sentralstyret og arbeidsutvalget. Hun er også medlem i Rådet for makt og demokratiutredningen. Ført bak lyset Som en del av et enstemmig bystyre var Bjørlo selv med på å gi ordfører Arve Tonning rådmannens fullmakter. Hun beklager at hun uten å vite det var med på et lovbrudd. — Problemet vårt var at vi visste så lite. Assisterende rådmann var ikke til stede og vi fikk ingen informasjon om at ordføreren hadde gitt henne permisjon. Personlig regnet jeg med at lovligheten av vedtaket var sjekket opp med kommuneadvokaten på forhånd, sier Bjørlo. — Føler du deg ført bak lyset? — Vi fikk ikke de opplysningene vi burde ha fått, og ble sånn sett tatt på senga, mener Grethe Westergaard Bjørlo.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Ålesund