For noen tiår siden:

Kjekk norsk ungdom til teneste i Tysklandsbrigaden

: 

Fra papir

I går tangerte vi Steinkjersannan her i spalta. I dag står vi takk tilfeldige omstende midt i det nordtrønderske paradiset.