FFO: Lite støtte å få

Ålesund kommune har totalt én million kroner å fordele i boligtilskudd til tilpasning av bolig. Støtteordningene er skammelig dårlige, sier FFO.
Fra papir

Mandag skrev Sunnmørsposten om Daniel som ble hundre prosent invalid etter at han ble kvalt av et hoppestrikk i barnehagen i fjor.

Nå skal familien bygge på huset for at Daniel skal kunne fortsette å bo hjemme hos familien. Dette vil koste nærmere 1,5 millioner kroner. Tekniske hjelpemidler som Daniel er helt avhengig av, tar mye plass. Deler av opptreningen består i å vekke tilbake minner. Av hensyn til Daniel ønsker familien derfor å fortsette å bo hvor de bor i dag. Økonomisk blir det tøft, uttalte familien i Sunnmørsposten mandag.

Sunnmørsposten har også tidlige omtalt foreldres kamp for å få støtte til å få huset tilpasset funksjonshemmede barn.

– Hvor stort boligtilskudd til tilpasning av bolig er det mulig å få av Ålesund kommune?

– Ingen sak er lik. I utgangspunktet kan vi gi opptil 40.000 i støtte ved mindre utbedringer og ombygginger, men kan gå høyere i spesielle tilfeller ved uførhet og funksjonshemming, forteller Kari Gaaseide hos Ålesund kommunale eiendom. Kommunen forvalter Husbankens støtteordninger, som norske kommuner har.

Ordningen er behovsprøvd i forhold til hva tilskuddet skal brukes til, også økonomisk behovsprøvd.

– Vi har gitt boligtilskudd opptil 90.000 kroner i enkeltsaker, sier Gaaseide. Kommunen kan også gi utbedringslån, via Husbanken, som har gunstige rentebetingelser. Det fins også flere andre lån- og tilskuddsordninger for nyetablerere.

Begrenset.

I 2011 har Ålesund kommune totalt én million kroner fra Husbanken til fordeling til boligtilskudd for tilpassing av bolig.

– Dette begrenser hvor mye støtte en kan gi, når en skal fordele det på mange. Vi prøver å hjelpe der vi kan hjelpe, men det er begrensa hvor mye vi har å rutte med, sier Gåseide.

Årlig mottar kommunen flere titalls søknader. Noen får avslag. Ifølge Gåseide har kommunen de siste par åra ikke bikket 50 søknader per år av denne typen boligtilskudd.

– Skammelig.

Jarl Ovesen er assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Støtteordningene er skammelig dårlige. Vi har gang på gang sett at de midlene samfunnet stiller til rådighet for at familier skal kunne tilpasse livssituasjonen til sine funksjonshemmede barn, er veldig dårlig, og foreldre opplever at de må ta en stor del av regningen selv. Ordningen for boligstøtte er altfor dårlig. Dette medfører en tilleggsbelastning for familier som vil ha barna sine hjemme. Når alternativet er å ha barn i en heldøgnsinstitusjon, som er langt mer kostbart for kommunen, er det et paradoks at de som velger å ha barna sine hjemme får så lite støtte, sier Ovesen.

Ifølge Ovesen er den kommunale tilskuddsordninga for tilpasning av bolig lik over hele landet, mens andre støtteordninger, for eksempel til avlastning, er svært varierende, noe som har resultert i det han kaller «omsorgsflyktninger», da familier må velge å flytte til kommuner som gir nødvendig støtte. En sanksjonsordning mot kommuner som ikke oppfyller lovpålagte oppgaver, er nå på trappene.

Krav.

I januar i år sendte FFOkrav til Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete om å øke støtten til tilpasningstilskudd, slik at familier med funksjonshemmede barn eller voksne kan få tilpasset egen bolig på en tilfredsstillende måte. Senest i mai i år ble dette fulgt opp med et mte med departementet. For statsbudsjettet for 2012 har FFO krevd at tilpasningstilskuddet økes til 160 millioner. Dette er nesten tre ganger så mye som søkere fikk tildelt i 2009.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Fra papir