Kollektiv sjukemelding rammer psykisk helsetilbud

Kommunen vil ikke kommentere årsaken til det plutselige og unormalt høye sjukefraværet, som rammer en utsatt gruppe.

Leter etter løsning: Rådmann Jarle Bjørn Hanken sier at kommunen gjør sitt beste for å sikre at psykisk sjuke får det tilbudet de skal ha, mens det store sjukefraværet pågår. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Psykiatri
  • Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunene skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjeneste til alle i kommunen.
  • Arbeidet skal legge til rette for mestring og egenomsorg, funksjonsevne, samhandling og tilpasning i lokalsamfunnet.
  • Arbeidet omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling for øvrig, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning.
  • Kilde: helsenorge.no
Fra papir

Nesten samtlige ansatte i et team som sorterer under virksomhet for psykisk helse og rustiltak i Ålesund kommune skal være sjukemeldte.

Et anonymt brev til Sunnmørsposten hevder at ti av tolv ansatte er ute av drift. I brevet er det også en lang rekke kritiske spørsmål til måten saken er håndtert på i kommunen. Selv om kilden til brevet er ukjent, mener Sunnmørsposten å ha grunnlag for å bringe saken videre på bakgrunn av andre kilder.

Det er rundt 400 brukere av disse tjenestene i kommunen, og noe over halvparten er lokalisert til det aktuelle teamet, bekrefter Ålesund kommune.

Les også: Tillitsvalgte bekrefter situasjonen

– Kan ikke forvente innsyn

Rådmann Jarle Bjørn Hanken vil i liten grad kommentere saken, fordi det er å anse som en intern personalsak. Han bekrefter likevel at problemet er til stede.

– Stemmmer det at en rekke ansatte i virksomhet for psykisk helse og rustiltak er sjukemeldte?

– Ja, vi har i dag en situasjon med unormalt mange sjukemeldte i virksomheten.

– Hvor mange dreier det seg om?

– Det har jeg ikke oversikt over, men det er en god del ansatte.

– Hva er årsaken til de mange sjukemeldingene?

– Det kan jeg ikke gå inn på. I personalsaker kan ikke offentligheten forvente noe innsyn, sier Hanken.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Rammer brukerne

– Du bruker begrepet «unormalt», hva legger du i det?

– Fraværsprosenten for helsearbeidere ligger vel i størrelsesorden seks til ti prosent nasjonalt. Dette er en del høyere, sier Hanken.

– Hvor lenge har dette pågått?

– Situasjonen har vedvart utover vinteren, men jeg har ikke oversikt over akkurat når det har startet.

– Hvordan har det rammet brukerne av disse tjenestene?

– Det rammer på den måten at vi har fått en redusert kapasitet, noe som kan ha gått ut over oppfølgingen.

Ser på løsninger

– Hva har vært gjort for å forsøke motvirke de mange sjukemeldingene?

– Vi er akkurat nå inne i en prosess der vi ser på ulike løsninger.

– Hva gjøres for å sikre et forsvarlig tilbud til brukerne i mellomtiden?

– Det er det vi ser på når jeg sier at vi leter etter løsninger.

– Kan alltid håndteres annerledes

– En vanlig årsak til omfattende sjukemeldinger er konflikter på arbeidsplassen, finnes det en slik konflikt i virksomheten i dag?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Har kommunen gått inn i denne situasjonen tidlig nok og håndtert den på en god måte?

– Det vil jeg ikke si noe konkret om, men på generelt grunnlag kan man si at det i slike saker alltid vil være ting som kan ha vært håndtert annerledes, sier Hanken.

Jobbet med samtaletimer

Kommunalsjef Liv Stette vil heller ikke gå inn på hvor mange som faktisk er sjukemeldt, men understreker at det ikke er slik at tilbudet er helt borte. Hun forteller at det er satt inn vikarer i noen av stillingene. Enkelte brukere får ikke noe tilbud så lenge bemanningssituasjonen er som den er, mens andre kan få et redusert tilbud eller hjelp fra en vikar – en avgjørelse som tas løpende av fagpersonell, ut fra alvorlighetsgrad.

De sjukemeldte skal hovedsaklig ha jobbet med å tilby samtaletimer, sier Stette.

– Er det satt inn kvalifiserte vikarer i stillingene?

– Vi har gjort omrokkeringer av kvalifisert personale internt, sier Stette, som sier at de jobber nå jobber «intenst» for å få de ansatte tilbake i jobb.

Følg smp.no på Facebook

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Fra papir