På tross av rådmannens anbefaling om å ikke anke dommen fra Inntrøndelag tingrett, stemte tirsdag 28 mot 17 bystyrerepresentanter for å gjøre det.

Etter en to timers debatt vedtok bystyret å vektlegge andre argumenter enn de som ble ført i den juridiske vurderingen til Advokatfirmaet Kluge AS om ikke å anke dommen.

På vegne av Senterpartiet og Høyre fremmet Maritta B. Ohrstrand følgende forslag som fikk flertall:

1.   Bystyret i Kristiansund vedtar å anke Tingrettens dom av 30.6. 16 i spørsmål om gyldighet av vedtak om tomteplassering av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal inn for Lagmannsretten.

2.   Det må engasjeres advokat med spisskompetanse på forvaltningsrett og andre nødvendige kvalifikasjoner til å fremme anken og føre saken.

Overkjørt

Kommunen tapte saken tidligere i sommer.

Ordfører Kjell Neergaard sier at bystyrets vedtak om å anke tingrettsdommen til lagmannsretten er viktig og et tydelig signal til Helse Midt-Norge om at befolkningen i Kristiansund og på Nordmøre føler seg overkjørt og urettferdig behandlet både av Helseforetaket og statsråd Bent Høie.

- I dag har vi fått et klart vedtak i bystyret om å anke – og nå gjenstår det for kommunen å forberede et godt ankegrunnlag for lagmannsretten. I samarbeid med våre egne advokater skal vi skal hente inn ekstern juridisk kompetanse, slik at saken er best mulig forberedt til behandling i lagmannsretten, sier Neergaard.