Har du spørsmål om studier på Sunnmøre? Få svar her (fram til onsdag klokka 14.00).

NOKUT gjennomfører årlig en stor, nasjonal undersøkelse der studenter bes vurdere kvaliteten på studiet sitt - og resultatene publiseres på Studiebarometeret.no.

Av studiene i Ålesund og Volda er det sykepleiestudiet i Ålesund som kommer dårligst ut. Her har studentene gitt studiet karakteren 2,9 av totalt 5 mulige.

Dette er dårligst av alle sykepleiestudiene i landet, ifølge Sykepleien.no.

Påvirkning og undervisning

Undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst, og totalt svarte 50 studenter (39 prosent) på andreåret. Studentene var minst fornøyde med muligheten til å påvirke, læringsmiljø og undervisning, mens de var mest fornøyde med yrkesrelevans.

– Vår oppfatning er at dette er noe som har bygd seg opp over tid, sier Gjermund Kvernmo Langset, stedlig leder for Studentparlamentet ved NTNU Ålesund.

Han forteller at det også har vært en del uro rundt omlegging av studiet før og etter at Høgskolen slo seg sammen  med NTNU.

Tror på bedring

Etter at resultatet ble klart har Studentparlamentet vært i kontakt med studenter, tillitsvalgte og instituttet.

– Her er utfordringer som må anerkjennes og jobbes med, men jeg føler at NTNU er blitt veldig bevisst på dette. Jeg tror og håper at vi vil få et annet resultat neste gang, sier han.

foto
– Det er viktig at studenter og ansatte samarbeider og drar i same retning, så en ikke ender opp med å motarbeide hverandre, sier studentleder Gjermund K. Langset. Foto: Ticiane Oliveira

Blant tingene studentlederen håper forbedres er undervisningslokalene.

Blant annet har en gymsal blitt brukt som klasserom på grunn av mangel på lokaler.

Til høsten har han håp om at dette problemet er løst.

– Så er jo ikke slik at alt er veldig ille. Mange er også fornøyde med studiet, sier han.

Har gått i dialog

Studieprogramleder Rigmor Alnes for bachelor i sykepleie sier det er vanskelig å peke på en hovedårsak til den lave scoren.

– Til det er bildet for sammensatt, men resultatet sier noe om opplevelsen til studentene på et gitt tidspunkt som vi tar på største alvor, sier Alnes.

– Etter undersøkelsen har vi gått i dialog og hatt flere møter med kullet, instituttleder og tillitsvalgte for å se hvordan vi kan fremme studiekvalitet videre i studiet, sier Alnes.

– Etter undersøkelsen har instituttleder og studieprogramleder vært i dialog med tillitsvalgte, leder for studentparlamentet og hatt møter med studentkullet for å se hvordan vi kan fremme studiekvalitet videre i studiet, sier Alnes. NTNU har også jevnlige møter med referansegrupper av studenter.

– Utifra tilbakemeldingene derfra er inntrykket at studentene er godt fornøyde med oppfølginga de har fått i fagene nå i vår.