For noen tiår siden:

Nørvasundet og «Borgundbroene» for tre tiår siden

: 

I dag

Her slipper vi for en gangs skyld å lure på tidfestinga. For på baksiden av dette arkivfotografiet er datoen 16. juni 1986 notert.