For noen tiår siden:

Firerbanden prøvespela nyss innsamla folkemusikk

«Han Olav p.»

: 

I dag

I tiårspalte-tenesta kjem vi rett som det er i skade for å reprodusere alle feila frå i går.