For noen tiår siden:

Austefjord skule slo saman historie, sløyd, språk og friluftsliv

I dag

Bildet i dag viser sjuandeklassingar  på veg oppetter Lisjedalen i 1991.