For noen tiår siden:

Posthuset frå 1882 vart reine nybygget i slikt selskap

I dag

Fotografiet i dag vart teke 29. juni 1992. Då var kommunestyret i Sykkylven ute for å høyre arkeolog Bjørn Ringstad orientere om nokre av dei eldste husa til kommunen. Ei synfaring.