For noen tiår siden:

Dei tok hest, traktor og kampvilje med inn i Sverige

: 

I dag

«Det er ein fantastisk oppslutnad om aksjonen vår. Dei svenske bøndene er takksame for aksjonen vår, og dei heller har ikkje mykje godt å seie om landbruksministeren sin».