Faregraden for Veslemannen oppjustert

Et parti av fjellet Mannen beveger seg mer enn normalt.

Bit seg fast Veslemannen  Foto: Ekseth/Gedde-Dahl / NTB scanpix

New Articles

Farenivået er gult som tyder moderat fare.

Den øvre delen av fjellet rører seg no rundt 14 millimter i døgnet. 

«Det var lite bevegelse i fjellpartiet gjennom vinteren, men bevegelsane tok til att i samband med snøsmeltinga i starten av mai. Gjennom sommaren har det vore jamn bevegelse. Den siste veka har hastigheita auka gradvis» skriv NVE på sine nettsider.

Fjellet som ligg i Rauma kommune, blir overvaka kontinuerlig av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Dei andre fjella i landet som er under tilsvarande kontroll er Åkneset i Stranda kommuna, Hegguraksla i Norddal, Joasetibergi i Aurland, og Kåfjord med sine tre områder Gámanjunni, Jettan og Indre Nornes.