Politiet: Avpass farta på glatta

Det har vore fleire utforkøyringar og trafikkulykker måndag. Nå går politiet ut med ei åtvaring.

Sør for Barstadvik var vegen stengd måndag førmiddag etter ein kollisjon mellom to privatbilar.  

New Articles

"Etter fleire utforkøyringar og uhell oppmodar politiet at ein avpassar farta etter forholda på vegane", skriv politiet i Møre og Romsdal på twitter klokka 12.48. Berre eitt minutt etterpå tvitar dei igjen. Denne gongen gjeld det ein semitrailer som er køyrd av vegen på E39 i Halsa.

Før på dagen har det vore fleire uforkøyringar, trafikkuhell og trafikkulykker. I Ørsta blei ein bil delt i to like sør for Barstadvik. på føremiddagen. To personar blei bragt til sjukehus med luftambulanse, og det var glatt på staden.

Krasj og utforkøyring

I tillegg til fleire utforkøyringar og ulukkar, har politiet fått melding om underkjølt regn på E39 i Brusdalen.

Valldal måtte ein person til legevakt etter ein kollisjon mellom to bilar, og lom lag på ssame tid blei det meldt om ein bil som hadde køyrt utfor vegenved Valle i Skodje.

Også lengre nord i fylket skjedde fleire uhell i trafikken tidleg måndag, melder politiet i Møre og Romsdal via sin Twitter-konto.

Vegmeldingar frå vegvesenet for Møre og Romsdal (ekstern lenke)

Vegmeldingar frå vegvesenet for Sogn og Fjordane (ekstern lenke)