KrF i Ørsta:

Halve kommunestyregruppa forlet partiet

Paul Kristian Hovden forlet politikken i det stille, medan kommunestyrerepresentant Eli Birkeland melder seg ut.

Ørsta-politikar: Paul Kristian Hovden er på veg ut av Ørsta-politikken.   Foto: Joachim Kroken Åsebø, Møre-Nytt

New Articles

(Møre-Nytt) – Eg sluttar i politikken etter denne perioden uansett. Hadde stoda vore annleis, hadde eg meldt meg ut, seier Hovden.