Erklær klimakrise!

Det sirkulerer nå en underskriftskampanje fra organisasjonen «World Saving Hustle» med formål om å få norske fylker til å erklære klimakrise.

Illustrasjonsfoto 

New Articles

Som ungdomskandidat har jeg selv signert, og det er mitt ansvar å be Møre og Romsdal om å gjøre det samme.

Møre og Romsdal er et fylke der primærnæringen står sterkt. Om disse næringene skulle rammes gjennom klimaendringene står vi som fylke i en alvorlig krise.

Når varmere hav fører til mindre fisk og tørrere somre ødelegger avlingene, er vi på Vestlandet svært utsatte. Uavhengig av politisk farge og ideologisk tilhørighet er det på tide å bli enige om at vi er i en krise og at saka burde tas på alvor.

Vi ser det når rundt 3000 arter er utrydningstruet bare i Norge, og hvordan de dårlige avlingene fra fjoråret førte til at Norge måtte importere dyrefor fra Island.

Sist jeg uttalte meg om klima i en avis, kommenterte fylkeslederen i Frp at jeg ikke burde snakke om det ettersom Høyre er for bygging av Møreaksen.

I mine øyne gjenspeiler dette mye av problemene i klimadebatten; Man henger seg opp i bagateller og enkeltsaker og ser ikke de store linjene. Å stoppe klimaendringene handler ikke om å bygge bru eller tunnel.


Tina Margrethe Saltvedt

Bærekraft stadig mer lønnsomt

– Vi har ikke inkludert effekten av CO2-utslipp i økonomien. Det koster å forurense. Samtidig finnes det lønnsomhet i grønne og bærekraftige verdier.

Det handler heller ikke om å sette en sluttdato for petroleumsnæringen, da denne vil kunne bidra til at kullgiganter som Tyskland kan omstille seg raskere. Storbritannia hadde nylig sin første uke uten bruk av kull siden den industrielle revolusjonen.

Dette hadde ikke vært mulig uten norsk gass.

De vanlige argumentene om at «Norge kan ikke gjøre noe med et uansett» blir dermed svake. Om ett av verdens beste land ikke kan ta innover seg utfordringene til resten av verden, går vi langs en farlig veg.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det å stoppe klimaendringene handler om samarbeid og vilje, og det å tørre å omstille seg å gripe tak i problemet.

Om vi nå lar være å erklære krise vil vi føle oss utrolig dumme når konsekvensene rammer oss for fullt. Når nasjoner som Tuvalu og Vanuatu slukes av havet, artene våre dør og det blir mindre mat, så vil også vi i Norge føle klimaendringene på kroppen.

Vi kan være uenige om løsningene, men om vi skal få til noe sammen, må vi alle godta premisset om at krisen finnes.

Klimaendringene vil påvirke min generasjon og de som kommer etter meg i større grad enn dere som i dag er godt voksne. Dere vil verken tape på å erklære klimakrise eller ikke – det vil de unge.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.