Otto styrer lastebilen med føtene

– Oftast køyrer eg åleine, og lossar og lesser på åleine. På vinteren, viss det er kjettingføre, kan eg ha med meg ein medhjelpa.

ROBOT: Otto Ravndal har sjølv utvikla roboten som tek han frå førarsetet i lastebilen og over på rullestolen.   Foto: RUNE SÆBØNES

Eg var arbeidssøkjar i eit par år, men ingen ville tilsetje meg. Eg hadde ein kompis som dreiv eit byggjefirma. Dei hadde behov for nokon til å ta interntransport. Eg tok på meg det, då byrja ballen å rulle

Otto Ravndal
New Articles

(Møre-Nytt): Fortel Otto Ravndal (57) frå Førde. Han imponerer mange, der han kjem køyrande med lastebilen sin, for å hente og bringe varer landet over.