Vestlandsforsking:

Viser at reiselivet er ein klimaversting

Klimaforskar Carlo Aall i Vestlandsforsking oppmodar folk om å roe ned jaget etter nye opplevingar på så fjerne stadar som mogleg.

Illustrasjonsfoto  Foto: Kleiven, Paul

New Articles

– Når vi slår saman nordmenn sine utslepp frå ferie i inn- og utland med utlendingar sin ferie i Noreg, og reknar med flyreisa inn og ut av Norge, er utsleppa av CO₂ frå norsk reiseliv store. Faktisk nesten like store som den største enkeltkjelda i den offisielle norske klimarekneskapen – produksjon av olje og gass.


Erklær klimakrise!

Det sirkulerer nå en underskriftskampanje fra organisasjonen «World Saving Hustle» med formål om å få norske fylker til å erklære klimakrise.


Det seier klimaforskar Carlo Aall til NRK Sogn og Fjordane.

– Nasjonane rapporterer klimautsleppa sine ut frå kva som skjer innanfor grensene i kvart land. Men reiseliv dreier seg mykje om å reise mellom land, og difor har vi teke med utsleppa frå internasjonale flyreiser og båtreiser, seier han til NRK.


Streikende lærere inviteres med på ny storstilt klimaprotest

Opp mot 10.000 skoleelever over hele landet skal fredag streike for klimaet. Blir det lærerstreik, kan tallet bli enda høyere.


Aall trur ikkje på elfly som ei redning, fordi teknologien kjem for seint.

Han trur ein del av svaret for klimaet og for norsk reiselivsæring, er at nordmenn begynner å feriere meir i eiget land.


Tina Margrethe Saltvedt

Bærekraft stadig mer lønnsomt

– Vi har ikke inkludert effekten av CO2-utslipp i økonomien. Det koster å forurense. Samtidig finnes det lønnsomhet i grønne og bærekraftige verdier.