Forsøker få til felles opplegg langs hele kysten

Utsetter autopass på ferjene

Hele Autopass-ordninga skal nå diskuteres i Vestlandsrådet i håp om å få til ei felles ordning for hele kysten.

Autopass på ferjene i Møre og Romsdal blir utsatt på nytt. Nå skal Vestlandsrådet diskutere en felles løsning for hele kysten.  Foto: Staale Wattø

New Articles

Innføring autopass-brikka som betaling på ferjene skaper problemer. Planen fra Vegdirektoratet var at betalinga skulle skje med en brikke i frontruta og at passasjerer skulle reise gratis.