Vegen opp til Herdalssætra

No kjem den nye bommen

Bom: Frå monteringa av den nye bommen på vegen opp til Herdalssætra. (Arkivfoto).  Foto: Nils Harald Ånstad

New Articles

Styret for Herdalsvegen får lov til å setje i drift den nye bomstasjonen, der ein nyttar kort i staden for kontantar for å betale.

Det har eit samrøystes kommunestyre i Norddal vedteke.

Men politikarane krev samstundes at før bomstasjonen kan settast i drift, skal det liggje føre ei ordning for naudetatane brann, helse og politi slik at dei skal kunne passere på ein god måte.


Herdalssetra i Norddal

Til seters med bankkort på bommen

No får også vegen opp til Herdalssetra ny og moderne bom.