Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Slik forhåndsstemmer du

Fra og med 12. august og til og med 6. september kan man forhåndsstemme til valget. Slik gjør du det:

  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

New Articles

I Norge kan man stemme hele seks uker før selve valgdagen. I denne perioden kan du stemme i det valglokalet du ønsker i hele landet.

Hvor kan jeg stemme?

I Ålesundsområdet er det 29 valglokaler, og er du student kan du enkelt stemme på NTNU når de åpner for forhåndsstemming. Sjekk hvilket valglokale som er nærmest på valglokaler.no.

Når kan jeg forhåndsstemme?

-Man kan avgi en forhåndsstemme mellom 12. august og 6. september. Åpningstidene til valglokalene kan man sjekke på valglokaler.no.

Kan jeg endre min forhåndsstemme?

Nei. Det er viktig å huske på at dersom du forhåndsstemmer kan du ikke angre på stemmen din når den først er levert inn. Du kan altså ikke forhåndsstemme på nytt eller avgi ny stemme på valgdagen.

Kan jeg stemme i en annen kommune enn der jeg er mannstallført?

Ja, det kan du gjøre i ditt nærmeste valglokale.

Hvis du skal forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, vil du få utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn.

Men det er viktig å huske på at denne seddelen ikke inneholder kandidatnavn.

Du krysser av for eller skriver på hvilket parti/gruppe du vil avgi din stemme til. Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple seddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten og valgkortet blir deretter lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen. Deretter blir stemmen sendt til din hjemkommune.

Dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater kan du selv skaffe stemmeseddel fra kommunen din.

Kan jeg forhåndsstemme i utlandet?

Ja, det kan du.

Dersom du bor eller oppholder deg i utlandet trenger du ikke dra helt til Norge for å avgi stemme. Da kan du heller stemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Dette gjelder også Svalbard og Jan Mayen.

Det er viktig å huske på å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig tid. Senest dagen etter valgdagen 9. september.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Finn din nærmeste utenriksstasjon på valg.no.

Dersom du ikke har noen stemmemottaker kan du stemme i et brev til kommunen, ved brevstemmegivning.

Hvordan stemmer jeg via brev?

Dersom du trenger å stemme via brev kan du få tilsendt nødvendig offisielt valgmateriell fra de fleste norske utenriksstasjoner.

Dersom dette også er utilgjengelig, kan du bruke blanke ark som stemmeseddel, eller du kan skrive ut en offisiell stemmeseddel fra valg.no.

Du må ha tre konvolutter:

- «Stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmeseddelen/-sedlene i

- «Omslagskonvolutten» brukes til å registrere nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme, og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.

- «Forsendelseskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i, og benyttes deretter til å sende din stemmegivning til den.

Du må benytte ett ark til kommunestyrevalget og ett ark til fylkestingsvalget hvis du ønsker å stemme ved begge valg.

På det blanke arket du bruker som stemmeseddel, må du skrive:

-Hvilket parti eller gruppe du stemmer på.

-At stemmen er avgitt til kommunestyrevalget 2019 i … kommune (her må du skrive navnet på den kommunen der du deltar i valget/ har stemmerett) eller til fylkestingsvalget 2019 i … fylke (her må du skrive navnet på det fylket der du deltar i valget/har stemmerett).

For mer informasjon om forhåndsstemming kan du lese på Valgdirektoratet sin hjemmeside.