Utsetter sikring av Grandefonna i Geiranger

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik anbefaler at sikring av den farlige Grandefonna i Geiranger blir utsatt og viser til at fylkestinget har satt dette skredutsatte området på fjerdeplass på prioriteringslista.

Rasfarlig: Fylkesveg 63 forbi Grande er et rasutsatt. I januar i år gikk det tre snøskred i dette området. Nå blir sikringstiltak utsatt.  Foto: Statens vegvesen

New Articles

Guttelvik vil vente til en helt ny rassikringsplan for fylket er på plass.