«Skal ambulansene på søre kjøre forbi et sykehus som kan stabilisere en livstruende skadet pasient?»

Svein Godager, plasstillitsvalgt Fagforbundet Volda ambulanse.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

New Articles

Som Ambulansearbeider og plasstilitsvalgt i Fagforbundet, reagerer jeg sterkt på forslaget om nedleggelsen av traumefunksjonen ved Volda sykehus. Gjennom mange år som ambulansearbeider har jeg vært opplært til at det er den gylne time som er avgjørende for resultat og overlevelse hos hardt skadde pasienter. I vår opplæring i behandling av traumepasienter har vi en regel på at det ikke skal gå mer enn 10 minutter på skadested med en kritisk skadd pasient.


Anbefaler at Volda skal være akuttsjukehus uten traumefunksjon:

Vil kutte ut traumefunksjon i Volda

Direktør Nils Kvernmo anbefaler at Ålesund og Molde skal ha akuttsjukehus med traumefunksjon, men ikke Volda og Kristiansund.


Innstillingen til Helsedirektør og Fagdirektør vil kunne hindre pasienter å nå frem til definitiv behandling innenfor den gylne time.

I dag er det et system der skadede pasienter blir tatt i mot av traumeteam ved Volda sykehus. Dette teamet trener jevnlig og består av personell som stetter de nasjonale kravene for traumeteam.


Folkeaksjonen for Volda sjukehus reagerer på planene om å fjerne traumefunksjonen ved sjukehuset:

– Svak, tynn og mangelfull begrunnelse

Nestleder Jørund Knardal i Folkeaksjonen for Volda sjukehus er ikke imponert over argumentene for å kutte ut traumefunksjonen ved sjukehuset.


I de tilfeller der det er flyvær for helikopter er det helt rett at de ikke blir tatt i mot ved Volda sykehus. Flytiden fra skadested på søre Sunnmøre til Ålesund eller St. Olavs er jo atskillig kortere med helikopter enn med transport i ambulanse langs vei med varierende kjøreforhold. Men nå er det nå en gang slik at det ikke alltid er flyvær her på disse kantene av landet. Fergene er innstilt. Tunneler er stengt. Hva da?


– Handlar om pasientgrunnlaget til Helse Førde

Stig Olav Lødemel trur kutt av traumefunksjon i Volda handlar om at Helse Møre og Romsdal ikkje skal ta pasientgrunnlag frå Helse Førde.


Skal ambulansene på søre kjøre forbi et sykehus som kan stabilisere en livstruende skadet pasient? Hvis pasientens situasjon forverrer seg eller dør under transport, hvilke konsekvenser vil dette få for personellet? Hvis man søker beslutningstøtte hos traumeleder i Ålesund, er vel ikke det noe som fritar ambulansepersonellet fra ansvaret for pasienten frem til overlevering mottak.


Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe for Senterpartiet:

– Det hjelper ikke å bli frakta til Ålesund om du ikke er i live når du kommer fram

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet er ikke begeistret for planene om å kutte traumefunksjonen ved Volda sjukehus.


Hvem har ansvar? Etter mitt skjønn er det det helsepersonellet som til en hver tid er pasientbehandlere som er ansvarlige.

Ambulansepersonellet er ikke på noen måte imot gode systemer. Men systemer kan ikke stå i veien for liv og helse. Derfor er vi for traumefunksjon på både sykehuset i Volda, Ålesund og SNR.


Volda sjukehus:

Ambulansepersonell sterkt bekymra for pasientane

Lokale fagfolk er kritiske til at Volda kan miste traumeberedskap. Dei fryktar at dei vil vert tvinga til å sette liv og helse til pasientane på spel.


Vi vil selvsagt velge det nærmeste sykehuset. For pasienten som blør i magen er det etter mitt skjønn kirurgen og tiden det tar og komme dit som redder liv og ikke systemet. Vi har parameter og klinikk som kan gi oss mistanke om blødninger i mage, men dette er ikke like sikkert som f eks ultralyd undersøkelse. Dette er jo pasienter det haster med å stabilisere.


Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Volda sjukehus:

Reagerer på at hun ikke har vært med i prosessen

Elisabeth Kirkholm er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Volda sjukehus. Hun reagerer på at hun ikke har vært med i prosessen som har ført til at direktør Nils Kvernmo i Helse Møre og Romsdal vil kutte traumefunksjonen ved sjukehuset.


Så Helsedirektør, fagdirektør, ansattrepresentanter og resten av styret. La traumefunksjonene bestå for pasientene sitt beste. Det er for pasientene vi er der.

Skulle traumefunksjonen ved Volda forsvinne, tror jeg at fagmiljøet ved Volda sykehus vil smuldre bort etterhvert. Og alle pasientene vil på sikt få lenger reisevei.

Behovet for ambulanse blir større osv....

Svein Godager
Plasstillitsvalgt Fagforbundet Volda ambulanse.

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no