Ikke en krone til Stad skipstunnel

Regjeringen bevilger ikke penger til videre arbeid med Stad skipstunnel.

Regjeringen setter ikke av penger til å bygge Stad skipstunnel  Foto: Illustrasjon: Kystverket

New Articles

Det var forventninger om 40 til 50 millioner på neste års budsjett slik til kjøp av areal og videre detaljplanlegging av skipstunnelen. De pengene kommer ikke.

"I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Kystverket leverte sine vurderinger av KS2 før sommeren 2019. Dette er nå til gjennomgang i departementet." er hele omtalen slipstunnelene får fra samferdselsminister Jon Georg Dale i budsjettet for 2020.

Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett, skriver leder av styringsgruppa Randi Humborstad.

-Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet, skriver hun i en pressmelding.

Og viser til at de ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen, lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel.

- Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser, skriver Humborstad, og viser til at kostnadene nå for å bygge Stad skipstunnel er nede i 2,7 milliarder kroner.