Island opphever utestengelse av norske fartøy

Det melder Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, er tilfreds med at saken er avsluttet. Arkivfoto 

New Articles

Det islandske fiskeridirektoratet besluttet tidligere i år å suspendere lisensen til fem norske ringnotfartøy. Grunnlaget for vedtakene var kontroller som hadde avdekket avvik mellom innrapportert og utlosset kvantum av lodde fisket og levert på Island.

– Det har vært knyttet usikkerhet til om vedtakene ville få konsekvenser for fartøyenes fremtidige adgang å fiske i Islands økonomiske sone. Den islandske fiskerilovgivningen forbyr i utgangspunktet utstedelse av lisenser til utenlandske fartøy som har overtrådt fiskeriregelverket. Loddefisket ved Island er en viktig komponent i ringnotfartøyenes driftsgrunnlag og vedtakene har derfor stor betydning for rederiene, skriver bransjeorganisasjonen.

Etter klage fra Fiskebåt på vegne av rederiene, har det islandske industri- og innovasjonsdepartementet besluttet oppheve fiskeridirektoratets vedtak.

– Fiskebåt har brukt mye ressurser på å følge opp saken. Avgjørelsen er viktig, ikke bare for de fem rederiene, men for alle norske fartøy som fisker i islandsk farvann, uttaler Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.