Vann Nordøyvegen-kontrakt

Statens vegvesen har tildelt Kraftmontasje AS elektrokontrakten på Nordøyvegen.

Foto tatt i august 2019, av utbygginga av Nordøyvegen. Til venstre Marianne Nærø i Statens vegvesen, til høgre byggeleiar Svein Skeide.  Foto: Marius Simensen

New Articles

Kontrakten blir tildelt firmaet som har levert tilbodet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Det skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Vi fekk inn fem gode tilbod og det er ikkje store skilnader i kvaliteten på tilboda.

Prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesen  Foto: Marius Simensen (arkivbilde)

– Vi har hatt god konkurranse på kontrakten og har fått prisar som ligg under kostnadsanslaget vårt, seier prosjektleiar Marianne Nærø i pressemeldinga.


Bygger opp egen vegadministrasjon:

Fylket mangler 35 vegbyråkrater – kan få økonomiske konsekvenser

Tre måneder før fylket skal ha på plass sin egen vegadministrasjon står 35 stillinger åpne. Samferdselssjef Arild Fuglseth håper en ny runde med overtaling skal få flere til å søke seg fra Statens vegvesen til fylket.


Kraftmontasje AS har hovudkontor på Vestnes.


Reagerer på kritikken av vegvesenet:

Helge Orten: – Dette er useriøst, Frank Sve

– Frank Sve kan ikke hevde at han ikke har tillit til vegvesenet i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Om ikke vegvesenet skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, spør Helge Orten.