Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare fast fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.

Seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens Vegvesen.  

New Articles

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har forsket på mulige effekter av hyppigere ferjeavganger. Resultatene sparker inn åpne dører i miljøet rundt Møreaksen. «Dette har vi hevda i femten år», lyder omkvedet etter fredagens møte i Romsdal Regionråd.