Treårsavtale for Kevin Knappen

Hødd Fotball har skrive ein treårsavtale med Kevin Knappen, som dermed vert den nye hovudtrenaren i klubben.
New Articles

Dette var slett ikkje uventa, sidan klubben allereie for fleire dagar sidan gjekk ut med informasjon om at klubben var i forhandlingar med Knappen.