Fjerde kvartal:

Polaris Media økte resultatet

Polaris Media fikk mindre inntekter fra papirannonser og trykk, men klarte likevel å levere resultatvekst i 4. kvartal.

Konsernsjef: Per Axel Koch i Polaris Media.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Polaris Media, som blant annet eier Sunnmørsposten og flere lokalaviser på Nordvestlandet, kan melde om vekst i både abonnementsinntektene og digitale annonseinntekter, spesielt drevet av den norske virksomheten.

I fjerde kvartal endte konsernresultatet på 59 millioner kroner. Det er en økning på 10 millioner fra samme periode året før. Den norske virksomheten leverte alene en et resultat på 41 milioner kroner i fjerde kvartal, opplyser selskapet i en pressemelding fredag. Inntektene ble redusert med 1 million kroner fjerde kvartal, i hovedsak som følge av fall i papirbaserte annonseinntekter og trykkeriinntekter. Dette ble motvirket av vekst i abonnementsinntektene, digitale annonseinntekter og distribusjonsinntekter.

– Fjerde kvartal viser en stabil inntektsutvikling i den norske delen av konsernet, med spesielt god utvikling i abonnementsinntektene og de digitale annonseinntektene. Som følge av noe økte kostnader, viser fjerde kvartal en mindre resultatnedgang sammenlignet med fjoråret, forklarer konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding konsernet sendte ut fredag morgen.

Flere digitale abonnenter

Kostnadene vokste med 1 prosent til 360 millioner kroner på bakgrunn av satsinger som gjøres i mediehusene, ifølge selskapet. Men antall digitale abonnenter økte med 33 prosent til 85.603 i fjerde kvartal. Samlet antall abonnenter er nå 211.500, en vekst på fem prosent.

Den 18. november 2019 inngikk Polaris Media ASA endelige og bindende avtaler med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020.

Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Medier AS sin mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder. Det nye mediehuskonsernet vil hete Polaris Media Sør, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent og eierne av Agderposten Medier de resterende 49 prosentene.