Ønsker å gå videre med planene om badeanlegg på Digerneset:

Mener man tar trafikksikkerhet på alvor

– Det er ikke saklig grunnlag for fylkeskommunens innsigelse. Det skriver advokat Lars S. Alsaker i Sands Advokatfirma i et notat til Digerneset Næringspark.

Badeanlegg: Slik kan det planlagte badeanlegget på Digerneset bli seende ut.   Foto: Digerneset Næringspark AS

New Articles

Bakgrunnen for denne juridiske vurderinga er at Møre og Romsdal fylkeskommune fraråder Ålesund kommune å gi tillatelse til bygging av et badeanlegg på Digerneset. Hovedankepunktet til fylkeskommunen er trafikksikkerheta til de som skal bruke anlegget, og da særlig barn og unge.