Møre og Romsdal fylkeskommune om nedsetting frå 80- til 70-sone i Botnen:

– Så å seie avgjort

Det svarer overingeniør Elisabeth Mansfield i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fredag skjedde det altså nok ei trafikkulukke på den ulukkesutsette strekninga.

Restar etter ulukka: Her ser ein plastbitar, glasbrot og andre restar etter trafikkulukka som fann stad i Botnen fredag. Tre bilar var involvert og fleire personar blei sendt til legevakt. No går det mot at fartsgrensa på vegstrekninga etter alt å døme blir sett ned frå 80 til 70 kilometer i timen. I tillegg skal det kome på plass betre veglys.  Foto: OLE-OTTAR KARLSEN HØGSTAVOLL.

New Articles

(Vikebladet Vestposten): Fredag var Elisabeth Nesse, sonen hennar William på 7 månadar og søstera hennar Regine Nesse Garnes involvert i trafikkulukka i Botnen.