Sunnmøre Fotballkrets ber ordørarane opne kommunegrensene:

Håper på ordning på Nordre Sunnmøre

Nokre kommunar på Sunnmøre har berre eitt fotballag. Det gjer at barn og unge under 20 år ikkje får spele treningskampar, då det ikkje er tillate med idrett på tvers av kommunegrensene. Det håper Sunnmøre Fotballkrets ordførarane vil endre.

Håper på ordning: Harry Valderhaug (KrF) ordførar i Giske kommune håper å få ei ordning som gjer at barn og unge frå Giske, Sula og Ålesund kan spele treningskampar mot kvarandre igjen.  Foto: Pressefoto

New Articles

Måndag sende Sunnmøre Fotballkrets brev til alle ordførarane på Sunnmøre med ein bønn om å opne opp kommunegrensene, slik at alle fotballag for barn og unge under 20 år kan finne motstandarar til treningskampar, noko ikkje alle har moglegheit til i dag.