1960: Per Sunderland spiller hovedrollen i den store filmen om legpredikanten Hans Nielsen Hauge. Her kastes Hauge i fangehullet i militærfengselet, med Bibelen i hånden.   Foto: Aage Storløkken/NTB Scanpix

Kronikk av Truls Liland og Ola Honningdal Grytten

«Gi en av norgeshistoriens fremste personligheter den anerkjennelsen han fortjener»

Han er regnet som en av de mest betydningsfulle personer for dannelsen av det moderne Norge, men er likevel godt bortgjemt i offentlige rom. Nå er det på tide å gi han den plassen han fortjener.

Det er 250 års jubileum for fødselen til Hans Nielsen Hauge (1771-1824). Han er en av Norgeshistoriens fremste pionerer innen folkeopplysning, sosialt, politisk, religiøst og næringsmessig entreprenørskap. Norges Bank hedrer han med en minnemynt.

Årets jubileum kan være starten på en større anerkjennelse av hans innsats for demokrati, likeverd og bærekraftig næringsvirksomhet enn vi har sett til nå. Historikeren Karsten Alnæs beskriver Hauge som « … en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» og professor Francis Sejersted påpeker at den bevegelsen han startet var «med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge».


Kronikk

«Hauges viktigste bidrag til norsk samfunnsliv var å bli dømt»

I anledning Hans Nielsen Hauges 250-årsdag er det mange som påpeker hans store betydning for norsk samfunns- og kirkeliv.


Mange kjenner Hauge som en predikant som gikk Norge på kryss og tvers mens han strikket og forkynte. I historiske kilder ser vi at mange som var i kontakt med han, opplevde en varm og inderlig mann som berørte dem dypt. Mange av dem ble med i det som etter hvert dannet grunnlag for den første folkebevegelsen i norsk historie, lekmannsbevegelsen. Blant haugianerne, som etterfølgerne etter hvert ble kalt, finner vi et sterkt engasjement for utdanning, velferd, næringsvirksomhet og politikk.

Hauge skrev 33 bøker og var Norges mest leste forfatter i sin samtid. Han var en viktig bidragsyter til lese- og skriveopplæringen i landet. Nærmest ut av intet startet eller restartet han mer enn 30 bedrifter og var sammen med sitt nettverk involvert i etableringen av ca. 150 virksomheter på ulike måter. Gjennom bedriftene skapte han arbeidsplasser, bekjempet fattigdom og bidro til utvikling av lokalsamfunn. Likeverdstanken var sentral for Hauge og det var derfor naturlig med kvinnelige ledere blant de første haugianerne, selv om det var høyst uvanlig på denne tiden.


Kronikk

«Sunnmørsk arbeidsglede før og nå»

Hans Nielsen Hauge inspirerte sunnmøringene til etablering av ulike bedrifter i røff natur og karrige kår. Ordene: «Gudsfrykt med nøysomhet» har vært og er fortsatt viktige verdier for mange bedrifter på Sunnmøre (Løseth, 2016).


Beregninger av professor Fritz Hodne ved Norges Handelshøyskole indikerer at Hauge og hans venner bidro til å skape mellom 7.000 og 8.000 arbeidsplasser i perioden frem til 1828, i en tid hvor Norge hadde om lag 900.000 innbyggere. Dette gjør ham til en av norgeshistoriens største og mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også en av de mest undervurderte.

I samtiden ble Hauge sett på som en farlig utfordrer av landets privilegerte elite og arrestert en rekke ganger for brudd på løsgjengerloven og konventikkelplakaten. Førstnevnte handlet om at det var nødvendig med pass for å reise rundt i landet og sistnevnte at man måtte ha prestens godkjennelse for å samles til oppbyggelse og bønn. Hauge satt mange år i fengsel uten dom og under så dårlige forhold at det til slutt ødela helsen. Han fortsatte imidlertid arbeidet sitt etter at han slapp fri, men var merket av fengselsoppholdet resten av livet.

Det skjer i dag mye gledelig som løfter frem den haugianske arven og det er flere forskningsprosjekter knyttet til hva arven har betydd for det norske samfunnet. I forbindelse med 250-årsjubileet for Hauges fødsel hadde det vært anledning for Norge som samfunn å gi noe tilbake etter den urettferdige behandlingen han fikk. La oss foreslå tre:

1. Ruste opp barndomshjemmet til Hauge (som vi har gjort for andre betydningsfulle personer i norsk historie) for å sikre et drivverdig museum, til glede og nytte for nye generasjoner – dette blir i dag gjort på frivillig basis av ildsjeler

2. Bidra med midler til forskning og formidling av den haugianske arvens betydning for Norge historisk og dens relevans i dag

3. Gjenintrodusere Hauges betydning for politikk, utdanning, sosialt entreprenørskap og næringsutvikling i norske skolebøker

Dette vil hjelpe oss til en bedre forståelse av vår egen historie, og samtidig hedre en av Norgeshistoriens mest betydningsfulle personer. 250 årsjubileet er en fin mulighet for dette. Det er på tide!


Kronikk

«Hauges viktigste bidrag til norsk samfunnsliv var å bli dømt»

I anledning Hans Nielsen Hauges 250-årsdag er det mange som påpeker hans store betydning for norsk samfunns- og kirkeliv.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!