Tek att litt av det Covid-tapte

Han var så vidt komen i gang med ein turné bygt på nynorske salmar. No er Magne Fremmerlid ute på vegen igjen.

Magne Fremmerlid 

New Articles

Salmekonserten «No stig vår song» byd på ein miks av det heilt moderne og meir kjende tonar. Fellesnemnaren er sjølvsagt nynorske tekstar. Tilfanget er henta frå ulike epokar og er halde i vidt ulike stilartar.