To kvinner og fire menn vil bli kommunedirektør

Seks personar har søkt på stillinga som kommunedirektør i Ålesund.
New Articles

To namn er offentleggjort, medan fire er unnateken frå offentleggjering.