405 millionar til barn og unge:

Ålesund og Giske får fritidskort neste år

Frå hausten 2022 kan barn og unge busett i Ålesund og Giske få 2000 kroner i støtte til fritidsaktivitetar.

Fritidskort: Frå før har barn og unge i Volda kommune fått fritidskort og støtte til fritidsaktivitetar. No kjem to andre kommunar på Sunnmøre også med i ordninga. Illustrasjonsfoto  Foto: Ørn E. Borgen/NTB

New Articles

24 kommunar i Norge deltar allereie i pilotprosjektet, kor barn mellom 8 -16 år får pengestøtte til å delta på fritidsaktivitetar gjennom fritidskortordninga.