Sula vart beste Frp-kommune i landet:

Meiner Frp fangar opp «urkrafta» i sunnmøringen

– Vi lytter til folk og tek dei på alvor. Og representerer sjølve kjerna i livskrafta til sunnmøringen.

Tilbake nasjonalt, størst lokalt: Heime i Sula gjekk ein av tre røyster til Frp. Også i Ålesund vart dei største parti, med 25,3 prosent av røystene. Kåre Molvær meiner Fremskrittspartiet tek opp i seg mykje av «urkrafta» til sunnmøringen.   Foto: Marius Simensen

– Vi er enkle folk som synest at verda begynner å bli litt komplisert

Kåre Molvær
New Articles

Kåre Molvær er styreleiar for lokallaget i Sula, kommunen i landet med høgast oppslutning om Framstegspartiet.