Aurstad får ikkje ankesak til lagmannsretten

Frå rettsforhandlingane i tingretten: Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim i samtale med forsvararane Vegard Aaløkken og Jan Erik Teigum   Foto: JOACHIM ÅSEBØ / MØRE-NYTT

Nyheter

(Møre-Nytt): Ankeutvalet i Frostating lagmannsrett har avvist å ta dommen mot Cato Aurstad opp til ny behandling. Saka er anka vidare til Høgsterett. Det skriv nett.no