Kirka vil hjelpe

Sogneprest Arvid Helle stiller seg åpen for å hjelpe, når mennesker har en opplevelse av gjenferd eller ondskap i rom eller hus.
New Articles

– Det er sjelden, men det skjer at vi blir spurt om å be for et hus eller rom. Hvis noen ønsker at presten skal be for noe, det kan være redsel, ikke nødvendigvis spøkelser eller skrømt, så vil jeg be om Guds nærvær i rommet og at redselen skal slippe taket, sier Arvid Helle, sogneprest i Borgund.

– Du ville selv hjulpet, hvis noen tok kontakt fordi det opplever uforklarlige ting?

– Ja. Jeg har tidligere opplevd at folk har kontaktet meg. Jeg har opplevd å be for rom og hus. Men det er ingen dramatikk i det, sier Helle.Ånder

Han viser til at programmer om det overnaturlige, slik som programmet «Åndenes makt», er blitt populære på flere tv-kanaler. Men han legger vekt på at det som vises i slike populærprogram har lite til felles med det han som prest utfører. Han påpeker at det er langt unna en prestetjeneste å bedrive eksorsisme (djevel/demonutdrivelse) på den måte som underholdningsindustrien presenterer det.– Det er ikke det vi snakker om her, men som når en ber for barn og mennesker, så kan en be for hus og hjem og de rom menneskene oppholder seg i, forklarer Helle.Krefter

– Har du et råd til de som opplever uforklarlige ting?

– Generelt kan jeg si at den som tror på Gud, også tror på et verdensbilde hvor det er krefter i oss og rundt oss. Og det er krefter som er gode, og krefter som ikke er gode. Og har man en tro, så er det vanskelig å avvise at en kan oppleve det uforklarlige, eller at dette er ondskap i en eller annen form. Jeg ville møtt den som opplevde det uforklarlige, og bedt om at ondskapen skal slippe taket.

Grenser. Ifølge Helle eksisterer det ikke noen eksakte formuleringer i Den norske kirke om hvordan kirka skal gripe an slike henvendelser.

– Men jeg tror det er ganske representativt for de fleste prester, at de vil be for dem som opplever slikt.

– Hvor går grensa for hva kirka vil gjøre?– Jeg vet ikke om der er noen eksakt grense, sier Helle.

Han viser til beskrivelser i Det nye testamentet om det å drive ut onde ånder, og at dette snakkes om på en helt annen måte om en sammenligner land i Afrika med Norge.Tabu

– Hvorfor er det uforklarlige tabubelagt?– Vi har et samfunn der det religiøse er veldig individualisert. Samtidig legges det vekt på det fornuftige, vitenskapelige, der alt er etterprøvbart og forankra i rasjonalitet. Å stå fram med noe annet i vår kultur er vanskelig. Det skaper frykt for å fremstå som en tulling. Dette er ikke slik samfunnet automatisk aksepterer, sier Helle.Ondt

– Fins det spøkelser?

– Jeg kan ikke si ja eller nei. Men det fins noe som skaper redsel, men hvor det er forankra, det våger jeg ikke si. Det er åpenbart at det er ting i vår tilværelse som skremmer oss og som ikke kan forklares. Jeg kan ikke avvise et slikt nærvær. Jeg tror på Gud. Det er en slags irrasjonalitet i det, og da kan jeg heller ikke avvise et ondt nærvær, enten man kaller det spøkelse eller gjenferd, eller setter andre ord på det.

Relaterte saker:
Vet du noe om denne saken? Kontakt oss: tips@smp.no eller 800 30 007
Ring, SMS, MMS til 95 400 400, epost til nyhet@smp.no.