Fiskeri i okkupert område

Trosser UD-råd og fortsetter i Vest-Sahara

UD fraråder norske bedrifter mot å drive handelsvirksomhet i Vest-Sahara. Det bryr ikke Sjøvikgruppen seg om.

  Foto: JON NAZCA

  Foto: Junge, Heiko

New Articles

– Utenriksdepartementet holder fast på uttalelsen fra 2007. Saken er også tatt opp i Stortinget. Vi har ikke noe å tilføye i forhold til den klare uttalelsen vi har gitt, sier pressetalsmann Bjørn Jansen i UD til Sunnmørsposten.

Sjøvikgruppen har siden 2006 bygget opp en større fiskerivirksomhet i det vestafrikanske landet, som fra 1975 har vært annektert av Marokko. En stor gruppe flyktninger bor i leirer i ørkenen, mens Marokko plasserer stadig flere av sine egne innbyggere i landet. Det blir berettet om klare brudd på menneskerettighetene for de sahrawiene som fortsatt bor i landet.

Uttalelse

– For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter, heter det i en uttalelse fra UD.

Sjøvikgruppen, er til stede med tråleren «Midøy Dakhla». Også på land har selskapet bygget opp virksomhet som sysselsetter flere hundre personer, angivelig flest marokkanske innvandrere. Sahrawier, som har flyktet til Las Palmas, har protestert kraftig mot det de kaller tyveri av deres ressurser.

Trakk intervju

Sunnmørsposten har hatt et lengre intervju med administrerende direktør Odd Kjell Sjøvik i Sjøvikgruppen, om hvorfor man fortsetter virksomheten i Vest-Afrika. Før intervjuet var skrevet ut, trakk Sjøvik det, angivelig fordi bedriften ikke hadde tid til å engasjere seg i en debatt som de regnet med ville komme i etterkant av intervjuet.

Sjøvik har tidligere gitt noen få intervjuer om saken, og til Bergens Tidende avviste han for tre år siden at man var blitt frarådet av UD til å være i Vest-Sahara.

– Vi har kun fått beskjed av Garantiinstituttet for eksportkreditt at de ikke gir støtte til vårt prosjekt, sier han.

Sjøvik mener fiskeriprosjektet er bra for befolkningen i Vest-Sahara.

– Prosjektet går ut på å høste av de ressursene som finnes utenfor kysten av Vest-Afrika. Regionen har et ønske om å utvikle sin fiskeindustri, både landbasert og til sjøs, sier han.

Til bladet Fiskaren har han uttalt at «dette området alltid vært marokkansk. Den stammen som jobber for nasjonal frigjøring fra Marokko, kan sammenlignes med at norske samer gjør krav på det samme i Finnmark i forhold til Norge».

Okkupasjon

Redaktør Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen, kjenner forholdene i Vest-Sahara svært godt. Han sier til Sunnmørsposten at Marokko okkuperer Vest-Sahara, og mener det ikke er tvil om hva UD mener i saken.

– Handel med Vest-Sahara forlenger okkupasjonen og dermed problemet for 165.000 flyktninger i ørkenen, sier Skretteberg. Han mener Marokko må godta et fritt valg, dersom man skal komme videre.