Norge skal lære av Ålesund

Kulturminister Anniken Huidtfeldt mener Opplevelseskortet er svar på noen av samfunnets viktigste utfordringer, og bevilger 600.000 til pilotprosjekt.
New Articles

Les mer om Opplevelseskortet og Huidtfeldts visjon i papirutgaven av Sunnmørsposten i morgen.

Statsråden møtte representanter fra kultursektoren og NAV på en konferanse i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune onsdag formiddag.

Konferansen var ment som et kickoff for arbeidet med å gjøre Opplevelseskortet til et tilbud i hele fylket, men Huitfeldt overrasket salen med å gjøre perspektivet enda videre.

- Det har gått fra å være et privat initiativ fra Ann Kristin Bekkevoll, til at fylkeskommunen er med på det, og nå ønsker vi å gjøre det til et nasjonalt tiltak, sa Anniken Huitfeldt, som uttrykte stor respekt for det arbeidet ildsjelen Bekkevoll og Ålesund kommune har lagt ned.

Pilotprosjekt.

Huidtfeldt gjør det hun kaller Ålesundsmodellen til et nasjonalt pilotprosjekt ved å bevilger 300.000 kroner i året over to år til arbeidet. Tiltaket skal også omtales bredt i stortingsmeldingen om inkludering, som er under utforming.

- Prosjektet svarer på noen av de viktigste utfordringene vi har i vårt samfunn, sa Huitfeldt.

Opplevelseskortet er et et kort som skal gi barn i familier med lav inntekt anledning til å ta del i aktiviteter sammen med andre barn i lokalsamfunnet.